Bàn Làm Việc CũXem tất cả

-19%
690.000 

KT: 1.0×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-15%
550.000 

KT: 1.0×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-24%
650.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Trắng Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-11%
850.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Trắng Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-5%
520.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 99%

-20%
1.200.000 

KT: 1.8×0.8×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-92%
499.000 

KT: 1.0×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-40%
300.000 

KT: 0.8×0.5×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-20%
600.000 

KT: 1.2×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MFC
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-6%
1.500.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Trắng Nâu
Tình trạng: Mới 99%

Bàn Giám Đốc CũXem tất cả

-13%
2.800.000 

KT: 1.6×8.0×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 99%

-22%
2.500.000 

KT: 1.6×1.6×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-10%
4.500.000 

KT: 1.6×1.6×0.75(m)
Chất liệu: Sắt, MDF
Màu sắc: Đen, Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-29%
2.500.000 

KT: 1.8×1.6×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-29%
2.500.000 

KT: 2×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-15%
1.650.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-27%
2.200.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-12%
2.200.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 99%

-24%
1.900.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 99%

Liên hệ

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 90%

Bàn Họp CũXem tất cả

-26%
1.850.000 

KT: 1.2×2.4×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-20%
2.000.000 

KT: 1.2×2.4×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-6%
2.250.000 

KT: 2.4×1.2×0.75(m)
Chất liệu: Gỗ Ghép
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-13%
2.450.000 

KT: 2×1.2×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Trắng
Tình trạng: Mới 95%

-17%
5.000.000 

KT: 3.2×1.4×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-15%
2.500.000 

KT: 3.6×1.2×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-25%
1.200.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Kem
Tình trạng: Mới 95%

-18%
1.650.000 

KT: 2×1×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-11%
1.600.000 

KT: 1.8×0.9×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-18%
1.800.000 

KT: 2×1×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 95%

Ghế Văn Phòng CũXem tất cả

-24%
380.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen, Xanh lá
Tình trạng: Mới 95%

-25%
450.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen, Đỏ
Tình trạng: Mới 95%

-25%
450.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen, Xanh lá
Tình trạng: Mới 95%

-25%
450.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Xanh dương
Tình trạng: Mới 95%

-13%
650.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
750.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-17%
750.000 

Chất liệu: Vải Nỉ
Màu sắc: Xám
Tình trạng: Mới 90%

-10%
450.000 

Chất liệu: Vải Nỉ
Màu sắc: Xanh dương
Tình trạng: Mới 95%

-20%
400.000 

Chất liệu: Vải Nỉ
Màu sắc: Đỏ
Tình trạng: Mới 90%

-15%
550.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Kem
Tình trạng: Mới 95%

Ghế Giám Đốc CũXem tất cả

-25%
1.650.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-25%
1.650.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 90%

-20%
2.000.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-18%
1.650.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-15%
1.400.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

Liên hệ

Chất liệu: Da
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 99%

-10%
1.800.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
1.500.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-9%
2.000.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

-21%
950.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 90%

Tủ Hồ Sơ CũXem tất cả

-24%
950.000 
-23%
-21%
-27%
-20%
1.200.000 
-17%
-17%
1.000.000 
-25%
450.000 
-25%
450.000 

KT: 1.0×0.4×0.8(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-23%
850.000 

KT: 1.2×0.5×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 90%

Ghế Sofa CũXem tất cả

-27%
-43%
-17%
-20%
-22%
3.500.000 
-29%
2.500.000 

Bàn Ghế Cafe CũXem tất cả