Bàn Làm Việc CũXem tất cả

-19%
1.250.000 

KT: 1.8×2(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Trắng
Tình trạng: Mới 95%

-13%
650.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Gỗ ghép
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-17%
500.000 

KT: 1×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Gỗ ghép
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 95%

-21%
950.000 

KT: 1.5×0.7×0.75(m)
Chất liệu: Ván MFC
Màu sắc: Trắng xám
Tình trạng: Mới 95%

-8%
550.000 

KT: 0.85×0.5×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Vân Gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-15%
550.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MFC
Màu sắc: Trắng xám
Tình trạng: Mới 90%

-8%
550.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Màu Vàng
Tình trạng: Mới 95%

-17%
500.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Màu Đen
Tình trạng: Mới 90%

-25%
450.000 

KT: 1.2×0.6×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Màu Kem
Tình trạng: Mới 90%

-18%
900.000 

KT: 2.1×0.5×0.75(m)
Chất liệu: Ván MDF
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

Bàn Giám Đốc CũXem tất cả

-29%
2.500.000 

KT: 2×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-15%
1.650.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-27%
2.200.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-12%
2.200.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 99%

-24%
1.900.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 99%

Liên hệ

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 90%

Liên hệ

KT: 1.6×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

-12%
2.200.000 

KT: 1.6×0.8×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Vân gỗ
Tình trạng: Mới 90%

-20%
1.600.000 

KT: 1.4×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF
Màu sắc: Đen trắng
Tình trạng: Mới 95%

Liên hệ

KT: 1.2×0.7×0.75(m)
Chất liệu: MDF phủ veneer
Màu sắc: Nâu
Tình trạng: Mới 95%

Bàn Họp CũXem tất cả

-6%
-13%
2.450.000 
-17%
5.000.000 
-15%
2.500.000 
-25%
1.200.000 
-18%
1.650.000 
-11%
1.600.000 
-18%
-10%
-20%
1.200.000 

Ghế Văn Phòng CũXem tất cả

-25%
450.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-13%
650.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-31%
450.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Xanh
Tình trạng: Mới 95%

-33%
400.000 

Chất liệu: Lưới
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-17%
500.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Xanh
Tình trạng: Mới 95%

-17%
500.000 

Chất liệu: Da
Màu sắc: Đen
Tình trạng: Mới 95%

-20%
320.000 

Chất liệu: Vải
Màu sắc: Xanh
Tình trạng: Mới 90%

-91%
320.000 

Chất liệu: Vải
Màu sắc: Xanh
Tình trạng: Mới 90%

-9%
320.000 

Chất liệu: Vải
Màu sắc: Đỏ
Tình trạng: Mới 95%

-25%
450.000 

Chất liệu: Vải
Màu sắc: Đen, Xanh
Tình trạng: Mới 95%

Ghế Giám Đốc CũXem tất cả

Tủ Hồ Sơ CũXem tất cả

-24%
950.000 
-23%
-21%
-27%
-20%
1.200.000 
-17%
-17%
1.000.000 
-25%
450.000 
-25%
-23%
850.000 

Ghế Sofa CũXem tất cả

-27%
-43%
-17%
-20%
-22%
3.500.000 
-29%
2.500.000 

Bàn Ghế Cafe CũXem tất cả