Quầy lễ tân khách sạn 2m2 bo cong màu đen nâu

8.000.000