Quầy lễ tân văn phòng cao cấp 2m nâu trắng

5.000.000