Thanh lý quầy lễ tân 1m2 vân sồi mới 99%

2.000.000